Přihláška ke členství

Osobní údaje souhlasím s podmínkami zveřejnění osobních údajů
Fakturační údaje
Pokyny k platbě
 • Číslo účtu: Fio banka, a.s., 2401544294/2010
 • Variabilní symbol: Rodné číslo + ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení
 • Výše členského příspěvku:
  • Základní členství - absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. 1.500.-
  • Zvýhodněné členství - DDH DiS, Bc - důchodce, matka na rodičovské dovolené 1.000.-
  • Mimořádné členství - student oboru Dentální hygiena - 1.000.-
  • Mimořádné členství - zubní lékař/právnická osoba připravující DDH 3.000.-
Nahrajte prosím přílohy k přijetí nového člena ADH ČR
Nahrajte prosím přílohy pro zvýhodněné / mimořádné členství